// เติมโปรเน็ต AIS TrueMove H DTAC ไม่ลดสปีด

เติมโปรเน็ต AIS TrueMove H DTAC ไม่ลดสปีด

เติมโปรเน็ต AIS เติมโปรเน็ต TrueMove H เติมโปรเน็ต DTAC
แพ๊กเกจเสริมโปรเน็ต 512 Kbps ไม่ลดสปีด

แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

24 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 25.68 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*4005*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 22 บาท / 1วัน
(รวมภาษี 23.54 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1965*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 89 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7009*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 89 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*8934*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 89 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ

กด *104*348*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก


แพ๊กเกจเสริมโปรเน็ต 1 Mbps ไม่ลดสปีด
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ อินเตอร์เน็ต สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1736*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
25 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 26.75 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *104*377*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
99 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7098*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 100 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 107 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1973*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 100 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 107 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ

กด *104*378*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 300 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 321 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7153*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 300 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 321 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1974*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 300 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 321 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ

กด *104*379*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก


แพ๊กเกจเสริมโปรเน็ต 4 Mbps ไม่ลดสปีด
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ อินเตอร์เน็ต สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*620*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*8910*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 29 บาท / 1วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *104*387*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 150 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 160.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7154*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 150 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1975*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 150 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 160.5 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ

กด *104*388*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 450 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 481.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7155*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 500 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 535 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1704*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 500 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 535 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ

กด *104*389*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก


แพ๊กเกจเสริมโปรเน็ต 6 Mbps ไม่ลดสปีด
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ อินเตอร์เน็ต สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
34 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 36.38 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7209*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 34 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 36.38 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1744*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 189 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 202.23 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7210*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 200 บาท / 7วัน
(รวมภาษี 214 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1745*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 550 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 588.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *777*7211*438904# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 550 บาท / 30วัน
(รวมภาษี 588.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *900*1746*17407322# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก


แพ๊กเกจเสริมโปรเน็ต 10 Mbps ไม่ลดสปีด
แพ็กเกจเสริม ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ อินเตอร์เน็ต สมัคร สมัครบนมือถือ iphone
 39 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 41.73 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด

กด *104*397*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 199 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
ใช้ได้ไม่จำกัด ไม่ลดสปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ

กด *104*398*8588229# สมัครเลย! กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก


termpronet.com
 ศูนย์รวมการให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต ทั้ง3 ค่าย AIS, TrueMove H, และ DTAC สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ เติมโปรเน็ต ซึ่งทางเว็บไซต์ได้ทำการรวบรวม เติมโปรเน็ต ไม่ลดสปีด ครบทุกโปรโมชั่น มาไว้ ณ ที่นี่ที่เดียว ซึ่งหากต้องการสมัครโปรเน็ต AIS, TrueMove H, และ DTAC ก็ง่าย ๆ เพียงกดหมายเลขตามที่ระบุไว้แล้วโทรออก หรือว่ากดโทรตามแพ็กเกจโปรเน็ต ทั้ง3ค่าย ได้เลย หลังจากกดแล้ว ระบบจะทำการยืนยันการสมัครภายหลังผ่าน SMS

 

Copyright © 2018 เติมโปรเน็ต All rights reserved.