โปรเน็ต TrueMove H

โปรเน็ต TrueMove H รายวัน
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสมัครสมัครบนมือถือiphone
 22 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 23.54 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จำกัด 500 MB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8319*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 25 บาท / 1วัน
(รวมภาษี 26.75 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จำกัด 500 MB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8322*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 28 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 29.96 บาท)

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps จำกัด 750 MB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8335*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
32 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 34.24 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จำกัด 1 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8325*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
45 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 48.15บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จำกัด 1.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8328*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
55 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 58.85 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำกัด 2 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8331*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

โปรเน็ต TrueMove H 2 วัน
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสมัครสมัครบนมือถือiphone
 35 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 37.45 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จำกัด 750 MB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8334*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 45 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 48.15 บาท)

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps จำกัด 1.2 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8336*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 55 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 58.85 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จำกัด 1.75 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8339*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 75 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 80.25 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จำกัด 2.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8340*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 85 บาท / 2 วัน
(รวมภาษี 90.95 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำกัด 3.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8341*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

โปรเน็ต TrueMove H รายสัปดาห์
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสมัครสมัครบนมือถือiphone
89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จำกัด 2.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8320*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 128.40 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จำกัด 2.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8323*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
150 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 160.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps จำกัด 4.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8337*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 235.40 บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จำกัด 7 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8326*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
270 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 288.90 บาท)

ใช้เน็ตได้จำนวน 6 Mbps จำกัด 9 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8329*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
330 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 353.10 บาท)

ใช้เน็ตได้จำนวน 10 Mbps จำกัด 14 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8332*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

โปรเน็ต TrueMove H รายเดือน
แพ็กเกจเสริม ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสมัครสมัครบนมือถือiphone
 300 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 321 บาท)

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps จำกัด 7.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8321*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 374.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps จำกัด 7.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8324*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 450 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 481.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps จำกัด 12.5 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8338*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 695.50  บาท)

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps จำกัด 20 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8327*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 850 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 909.50 บาท)

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จำกัด 25 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8330*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก
 1100 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1,177 บาท)

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps จำกัด 33 GB
ใช้งานหมดความเร็วเหลือ 128 Kbps

กด *900*8333*17407821# สมัครเลย!กด “สมัครเลย!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

แพ็กเกจ สมัครเน็ต ทรู หรือ สมัครเน็ต true มีมาให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเน็ตทุกรูปแบบแบบยาว ๆ ในราคาที่ถูกกว่า แถมความเร็วไม่ตก แบบจำกัด สำหรับใครที่สนใจ สมัครเน็ต ทรู สามารถเลือกดูรายละเอียดแพ็กเกจเน็ต ที่จะสมัครได้เลย หลังจากสมัครแล้ว รอการยืนยันจากทาง TrueMove H ผู้ให้บริการอีกครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที