หมายเลขบริการ AIS

ข้อมูล หมายเลข สมัครบนมือถือ iphone

Call Center AIS

กด 1175 โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดเงินคงเหลือ

กด *121# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คเบอร์โทรตัวเอง

กด *545# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คโปรโมชั่นปัจจุบัน

กด  *777# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดเงินโบนัสค่าโทร

กด *121*1# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดโบนัสคงเหลือ

กด *121*2# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คเน็ตคงเหลือ

กด *121*3# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เปิดเน็ต

กด *129*2# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ปิดเน็ต

กด *129*1# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

บริการโอนเงิน โอนวัน

กด *140 โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ยกเลิก SMS

กด *137 โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ด

กด  *151# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก