หมายเลขบริการ TrueMove H

ข้อมูล หมายเลข สมัครบนมือถือ iphone

Call Center TrueMove H

กด 1242 โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดเงินคงเหลือ

กด #123# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คเบอร์โทรตัวเอง

กด *933# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่

กด  *935# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดนาทีโทรฟรี

กด #123*1# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอด Internet & Wi-Fi

กด *900# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ขอรหัสการใช้งาน WiFi

กด *871*4# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เปิดเน็ต

กด *902*01# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ปิดเน็ต

กด *902*02# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ยกเลิก SMS

กด *137 โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ด

กด  *151# โทรออก! กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก