หมายเลขบริการ TrueMove H

ข้อมูลหมายเลขสมัครบนมือถือiphone

Call Center TrueMove H

กด 1242 โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดเงินคงเหลือ

กด #123# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คเบอร์โทรตัวเอง

กด *933# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่

กด  *935# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอดนาทีโทรฟรี

กด #123*1# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เช็คยอด Internet & Wi-Fi

กด *900# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ขอรหัสการใช้งาน WiFi

กด *871*4# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

เปิดเน็ต

กด *902*01# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ปิดเน็ต

กด *902*02# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ยกเลิก SMS

กด *137 โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก

ตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ด

กด  *151# โทรออก!กด “โทรออก!” ค้างไว้ แล้ว Copy วางช่องโทรออก